Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

II SA/Op 189/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Op 187/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 170/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 461/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie sprawienia pogrzebu, zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

II SA/Op 370/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnej

II SA/Op 393/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Op 479/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym