Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych

II GW 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o nakazanie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego

I OW 217/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 101/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

I OW 99/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. R. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 103/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. L. o udzielenie pomocy w formie pokrywania kosztów pobytu i wyżywienia w Stowarzyszeniu [...]
1   Następne >   3