Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SO/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

II SO/Gl 9/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Wniosek Wójta Gminy M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Wójtem Gminy M. a Starostą Powiatu [...] w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SO/Gl 1/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-02

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Powiatem [...] a Powiatem [...] w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej

IV SO/Gl 157/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-31

Wniosek Starosty Ż. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Ż. a Starostą B. w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej