Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 23/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi JS na niewykonanie przez Starostę Powiatu [.] wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 734/08 w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów