Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w sprawie z wniosku Pi. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 1045/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w przedmiocie częściowego zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

OZ 1516/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku Piotra J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś. grzywny