Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2056/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. Z. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 950/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. B. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. B. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej