> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Osoby niepełnosprawne

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  V SA/Wa 3079/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi G. S. i I. S. - wspólników spółki cywilnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 'K.' na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; oddala skargę


V SA/Wa 1164/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych: oddala skargę.


V SA/Wa 1163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych: uchyla zaskarżoną decyzję.


II GSK 2437/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna Zakładu Aktywności Zawodowej w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 września 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 568/13 w sprawie ze skargi Zakładu Aktywności Zawodowej w C. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Zakładu Aktywności Zawodo...


I SA/Po 687/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi R. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania. uchyla zaskarżone postanowienie.


II GSK 1754/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna Firmy Ochroniarskiej O. Spółki z o.o. z siedzibą w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 czerwca 2013 r.; sygn. akt V SAB/Wa 9/13 w sprawie ze skargi Firmy Ochroniarskiej O. Spółki z o.o. z siedzibą w D. na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wydania decyzji o nakazie zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Firmy Ochronia...


IV SA/Wr 362/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi Marka D. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oddala skargę.


II GSK 1632/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 375/13 w sprawie ze skargi K. Spółki z o.o. w C. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. z...


II GSK 1616/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 2543/12 w sprawie ze skargi K. Spółki z o.o. w C. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w ...


II GSK 1683/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 2536/12 w sprawie ze skargi K. Spółki z o.o. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasą...1   Następne >   +2   +5   +10   16  

DJUR.PL   Kontakt