Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1788/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zwolnieniu zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 229/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zakwaterowania i zwolnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 810/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym