Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

I OSK 1059/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz A. K., G. M. i A. G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości

VII SA/Wa 1793/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

VII SAB/Wa 78/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wydania decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych dla samochodu osobowego, II. stwierdza, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego M O kwotę 10...

IV SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

I OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1287/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

II OZ 297/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej
1   Następne >   +2   +5   +10   90