Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 81/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego [...] nr [...] o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

II SA/Go 958/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania