Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Sz 214/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 217/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 967/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości