Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Op 166/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Op 76/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o przyznaniu prawa do stypendiów oraz utracie statusu osoby bezrobotnej i umorzenia postępowań w tym przedmiocie

II SA/Op 170/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną