Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 103/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej