Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 239/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 229/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu

II OZ 231/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie budowy ogrodzenia

II SA/Lu 311/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli

VII SA/Wa 1062/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 539/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej

IV SA 1664/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Skarga J. L., E. L., J. L., Z.W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę węzła drogowego

VII SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 571/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

II SA/Gd 641/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100