Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1403/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r.

II FSK 1499/09 - Wyrok NSA z 2010-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

FSK 2316/04 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w E. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I SA/Sz 665/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003r.

II FSK 2491/12 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FSK 2492/12 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 2963/11 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

II FSK 568/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej w okresie za poszczególne dni w 2008 r.

II FSK 3999/13 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Lu 889/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r.
1   Następne >   2