Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 575/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności