Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 47/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości