Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Bk 339/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym 'Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy S.' w całości.