Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1192/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanowił: zawiesić postępowanie sądowe wywoła...