Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 20/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta D. w przedmiocie podjęcia uchwały na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

II SAB/Gl 77/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie postępowania skargowego w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 115/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie sprawdzenia sposobu wypełniania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SAB/Op 25/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

I SAB/Łd 3/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z 2 lipca 2013 r.

II SAB/Lu 43/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nakazania opróżnienia zbiorników na nieczystości