Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

III ARN 49/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu i przydzielenia pomieszczenia zastępczego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku SA/Bk 242

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Wniosek złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności lub wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o przydziale lokalu?~ podjął następującą uchwałę:

III ARN 24/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 2880/9

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

Wniosek, czy też poczynając od miesiąca, w którym taki wniosek został złożony /art. 39 ust. 1 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./?~ podjął następującą uchwałę:

III RN 202/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu (...)