Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 310/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-12-18

stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienie oraz poprzedzającego go postanowienia organu I instancji w przedmiocie postępowania egzekucyjnego.