Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OSK 989/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego