Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Op 104/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi B. J. na pismo w przedmiocie rozgraniczenia

II SA/Kr 438/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Lu 845/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie obniżenia poziomu terenu działki Nr [..] przy ul. [..] w Z.

II SA/Kr 589/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykonania robót budowlanych