Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-03-25

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Leszka Ch. od decyzji Wójta Gminy G.I. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 1997 r., po rozpoznaniu w dniu 25 marca 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 ...