Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II SA/Rz 402/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy [...] z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o.

II SA/Wr 439/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 270/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

III SA/Po 954/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 866/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków