Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków