Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 478/15 - Wyrok NSA z 2016-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa