Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

III SA/Kr 1976/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego