Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 196/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

Sprawa ze skargi B. Z. przeciwko Wójtowi Gminy S. w przedmiocie wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 442/10