Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SO/Gl 3/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-09

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

IV SO/Gl 5/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w D. wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej przewlekłości w wyliczeniu ekwiwalentu za urlop

IV SO/Gl 4/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

IV SO/Gl 8/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-19

Wniosek K.M. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania dotyczącego przyznania zasiłku okresowego