Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Gl 8/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-19

Wniosek K.M. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania dotyczącego przyznania zasiłku okresowego