Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 1148/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

III SA/Po 1149/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Po 657/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Skarga R P na decyzję Dyrektora OR ARiMR w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawienia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2007 bez rozpatrzenia

III SA/Po 995/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

III SA/Po 1169/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2014,

III SA/Po 1168/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014,

III SA/Po 240/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Po 155/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Skarga M. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej;

III SA/Po 654/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych we wniosku przyznanie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008

III SA/Po 1445/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2012,
1   Następne >   3