Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

III SO/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-28

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie P o s t a n a w i a : odrzucić wniosek

III SA/Kr 1209/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi A. J. na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie egzekucji alimentów uchyla zaskarżone zarządzenie