Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi M.G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA/Kr 891/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bochnia w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Łychów

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi M.G. ,A. sp.j. [...], V.K.

I SA/Kr 1396/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej

III SA/Kr 925/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

I SA/Kr 236/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

skarg Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek, rolny oraz podatek leśny w zakresie zawarcia w załącznikach nr 2 poz.H, nr 3 poz.F i nr 4 poz.G obu zaskarżonych uchwał obowiązku, składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności ...

II SA/Kr 218/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie sprostowania wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bochnia nr XLIV/404/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 885/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania
1   Następne >   +2   +5   +10   15