Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Po 1255/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Gl 259/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w K. z dnia [...] r. nr [...]

IV SA/Po 241/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie wydania zaświadczenia, uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w O. W.. z dnia [...] r. nr [...] /