Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1476/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-02

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na uchwałę Nr VII/89/2011 Rady Miasta Z. w sprawie 'Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [....]

III SA/Kr 8/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

Skarga Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w W.