Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 621/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 455/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 456/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 454/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 7/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Z. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 70/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Skarga w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Łd 62/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Po 3/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 174/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3