Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Łd 748/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Ł. w przedmiocie zmian budżetu Powiatu Ł. za 2014 r.

I SA/Łd 746/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Ł. w przedmiocie zmian budżetu Powiatu Ł. za 2014 r.

I SA/Łd 749/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Ł. w przedmiocie zmian budżetu Powiatu Ł. za 2014 r.

I SA/Łd 747/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Ł. w przedmiocie zmian budżetu Powiatu Ł. za 2014 r.

II SA/Go 207/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego

II SA/Lu 845/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 23/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1476/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-02

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na uchwałę Nr VII/89/2011 Rady Miasta Z. w sprawie 'Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [....]