Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bd 66/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka

II SA/Wr 221/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.- L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka północnej obwodnicy M.

II SA/Bd 641/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w R. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

II OZ 980/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody P. i Grupy mieszkańców gminy reprezentowanej przez Stowarzyszenie [...] w B. na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom nr XV/114/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 36/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Wójta Gminy Marcinkowice w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

II SA/Go 576/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2014 roku

II OSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2014-05-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 'B.' nr [...] w sprawie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin Związku Gmin 'B.' oraz zażalenia Związku Gmin B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II SA/Łd 166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew

II SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi C.

II OZ 1132/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tuchomie , nr XI/114/2012 w przedmiocie uchwalenia ...
1   Następne >   +2   6