Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

I OZ 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Po 115/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

I OZ 776/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odwołania od uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu Warszawskiego

II SA/Wa 1832/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. S. na pismo Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie wpisu na kolejny rok studiów

IV SAB/Wr 35/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w Akademii Medycznej we W. w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału F. na kierunku historia medycyny w roku 2010

III SAB/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

II SA/Go 105/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej R.S. od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

IV SA/Gl 639/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika
1   Następne >   +2   +5   +10   42