Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 150/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie

V SA/Wa 2956/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II SA/Go 885/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GZ 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oraz przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości pos...

V SA/Wa 635/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

V SA/Wa 855/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wnioskowania o refundację wywozową wyższą od stosowanej oraz zobowiązania do jej zapłaty

V SA/Wa 418/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych;

II GZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie zmniejszenie kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych

II GZ 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka
1   Następne >   +2   +5   +10   100