Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 192/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania podania S. K. o umorzenie kwoty [...] zł wynikającej z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu świadczeń w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych

II OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia Przedsiębiorstwa Budowlanego 'P.' Sp. z o.o. w G. na postanowienie Prezydenta Miasta G. w sprawie wydania zaświadczenia a o samodzielności lokalu

II OW 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wycinkę drzew

II OW 53/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

II OW 138/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

I OW 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. K. w sprawie lokalizacji zjazdu z dogi publicznej ulicy [...] na działkę nr [...], obręb [...]

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania drogi dojazdowej

I OW 176/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla K. K.

I OW 181/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. B. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4