Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 1415/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości

II OZ 991/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie nr XXXIII/250/2009 w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Bytów do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Wa 1169/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości rencistów i rolników, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne

II SA/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

IV SA/Po 1162/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T.P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 659/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie bezzasadności skargi Stowarzyszenia A na bezczynność Starosty [...]

II OZ 370/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice Nr [...] w przedmioc...
1   Następne >   +2   +5   +10   70