Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

IV SA/Wr 409/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Mysłakowice , nr 111/XVIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

II OSK 7/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego w K. uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Gd 790/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków

IV SA/Wr 408/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach w przedmiocie zaopiniowania projektu utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

IV SA/Wr 803/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

II OSK 923/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Wilanowski Park Kulturowy'

II OSK 1357/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

Skargi kasacyjne A. F., A. K. i D. G. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A. F., A. K. i D. G. na uchwałę Rady Miasta Z. nr [...] w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy [...]'

II SA/Bd 1362/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-26

Sprawa ze skargi R. K. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków