Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1337/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości gruntowych

II SA/Sz 256/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 291/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności