Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 449/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bejscach w przedmiocie określenia długości oraz ceny przyłączy wodociągowych

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu