Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borki od decyzji Starosty Poznańskiego w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd Lasów Państwowych

II OW 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Pińczowie orzekającej o przekazaniu na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nieodpłatnie nieruchomości Skarbu Państwa na cele społeczne