Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I SA/Wa 772/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

I GSK 726/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur