Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Skarżony Rada Gminy X

IV SA/Wa 1470/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy C.

IV SA/Wa 2763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 228/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr XIX/114/00 Rady Gminy Korczew w przedmiocie opłat za przyłącza do wodociągu miejskiego

II SA/Wr 636/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

II SA/Op 366/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 2673/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sochaczew w przedmiocie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

II SA/Gd 122/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Starogard Gdański w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 638/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

IV SA/Wa 2762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   5